Naše služby

Co nabízíme?

Převážný objem projekčních prací společnosti tvoří administrativní objekty, obchodní galerie, bytové domy, rodinné domy, skladové a výrobní haly, objekty pro  zdravotnické účely. Dále jsou to jednotlivé nájemní jednotky obchodních domů, administrativních objektů, venkovní inženýrské sítě, průzkum stávajících instalací, navrhování osvětlovacích soustav a v neposlední řadě fotovoltaické elektrárny.


Typy projektů a dokumentací:

– projekty studií a záměrů
– dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
– dokumentace pro stavební povolení (DSP)
– dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
– dokumentace pro provedení stavby (DPS)
– výrobní a dílenská dokumentace
– dokumentace skutečného provedení

Veškerá dokumentace je vypracována v rozsahu požadavků aktuálních vyhlášek a zákonů.


Příklady aplikací:

Silnoproud:

– silnoproudé rozvody
– osvětlení a jeho ovládání (silově i datově) vč. výpočtů
– náhradní zdroje – dieselagregáty a zdroje nepřetržitého napájení
– trafostanice a hlavní rozvodny VN
– přípojky elektrické energie NN a VN (vrchní i kabelové)
– přeložky venkovních vedení VN a NN
– venkovní osvětlení a jeho řízení
– pasivní hromosvody vč. Stanovení analýzy rizik

Slaboproud:

– elektrická požární signalizace
– evakuační rozhlas
– poplachový zabezpečovací a tísňový systém
– kamerový systém
– telefonní rozvody a telefonní ústředny
– docházkové a přístupové systémy
– televizní a satelitní rozvody
– zdravotnické systémy
– datové přípojky
– rozvody a přeložky venkovních slaboproudých vedení

Měření a regulace:

Projekce systému měření a regulace – Building Management System. Navrhujeme kompletní řídicí systémy budov. Tyto systémy zahrnují řízení samostatných technologií vzduchotechniky, chlazení, vytápění, domovních předávacích stanic, zdrojů chladu, plynových kotelen, sběr dat z měření na médiích pro tyto technologie a pro spotřebu objektu, přenos dat do centrálních dispečinků, jejich skladování a vizualizace, dálkový přenos dat a dálkový přístup k vizualizacím přes webové rozhraní.

Inteligentní domy:

Tato část zabezpečuje projekci a dodávku řídicích systémů pro rodinné domy a menší stavby. Nabízíme komplexní řešení, minimalizující spotřebu energie a výrazně zvyšující komfort užívání domu. Zajišťujeme poradenskou činnost, projekci, koordinaci s ostatními profesemi, realizaci, přípravu a ladění softwaru pro tyto řídicí systémy.

Inženýrská činnost:

– výkon autorského dozoru stavby
– výkon technického dozoru investora

Grafické a tiskové práce:

Zajišťujeme především velkoformátový černobílý i barevný tisk do velikosti A0 pro širokou veřejnost. Součástí těchto tisků je i kompletace dokumentací v požadované úrovni zákazníkem.